Information Corona-viruset

Våra riktlinjer har hela tiden varit att följa rekommendationer från Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten angående Coronaviruset (covid -19) och vi tar frågan på stort allvar.

Vi håller öppet som vanligt.

Vi är självklart beredda att ändra oss om rekommendationerna ändras och vi litar på att var och en tar sitt ansvar.
Är du frisk är du varmt välkommen att besöka  oss.
Vid minsta symtom – stanna hemma.

För mer information se www.folkhalsomyndigheten.se