Ändring av öppettider

Fredag 29 mars och fredag 5 april
har vi öppet kl 8 – 11.