Smärtbehandling

Smärtlindring

Smärtlindring kan uppnås genom manuell behandling, såväl genom passiv mobilisering på behandlingsbänk som genom funktionell träning.TENS: Goda behandlingsresultat ses vid både akuta som kroniska smärttillstånd av olika slag. Men framförallt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud eller nervsystem. TENS kan ibland räcka som enda behandlingsform, men kan också vara ett värdefullt komplement till annan fysikalisk behandling.

Akupunktur 

Ursprungligen härstammar denna flera tusen år gamla behandlingsmetod från Kina. Modern västerländsk forskning har funnit vetenskapliga bevis för delar av de effekter som den kinesiska filosofin beskrivit. Genom socialstyrelsens godkännande 1984 har akupunktur fått sin givna plats som en behandlingsmetod mot smärta och vissa sjukdomstillstånd i den svenska sjukvården. Vid akupunktur sätts tunna sterila nålar in i särskilda akupunkturpunkter, belägna i muskulatur, senor eller bindväv. När behandlaren vrider på nålarna stimuleras vävnaden man stuckit i och dess närliggande nerver. Det uppstår då en speciell känsla som kan kännas pirrande, utstrålande eller som en liten ”stöt”. Impulser skickas via tunna nerver till ryggmärg och vidare till hjärna och som svar på stimuleringen börjar hjärnan producera olika ämnen bl.a endorfin som bidrar till att minska smärtan.

Kontakta oss för mer information om våra smärtbehandlingar och akupunktur på vår sjukgymnastmottagning i Mariestad.