Ortopedisk manuell terapi

är ett specialistområde inom ämnet sjukgymnastik. Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus och där det ingår manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i rygg, armar och ben.

Den manuella undersökningen utgörs av systematiskt tester för rörlighet, smärtprovokation samt avlastningstester.
Utifrån en s.k funktionsanalys ,där även kompletterande undersökningar vägs in, upprättas i samband med patienten ,en behandlingsplan som innehåller del- och slutmål.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning.

Åtgärder kan -i det akuta skedet- vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande strukturer eller mer generellt omfattande. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet.

Kontakta oss för mer information om ortopedisk manuell terapi på vår sjukgymnastmottagning i Mariestad.